Wij streven er naar ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als dat het geval is, vinden wij het belangrijk dat te weten, zodat wij er ook iets mee kunnen doen.

Wij gaan er van uit dat je je klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker. Uit de praktijk blijkt, dat dit meestal al voldoende is om deze te verhelpen. Mocht een gesprek niet mogelijk zijn of indien je na het gesprek nog steeds niet tevreden bent, kun je een officiële klacht indienen.

Je kunt je klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij de directie van Marant of Expertis Onderwijsadviseurs. Je ontvangt binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Uiterlijk 3 weken na ontvangst van je klacht vindt een gesprek plaats tussen jou, de betrokken medewerker(s) en een van de directeuren van Expertis Onderwijsadviseurs of Marant. Inzet van het gesprek is om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Binnen 7 dagen na dit gesprek ontvang je een bericht over de afhandeling van je klacht.

Indien de uitkomst van dit gesprek voor jou niet aanvaardbaar is, bestaat de mogelijkheid je te wenden tot een externe klachtencommissie. Contactgegevens en procedures zijn opvraagbaar door contact met ons op te nemen via het contactformulier