Werken met de WISC V

Na afloop van de training ben je in staat op voorgeschreven en goede wijze de WISC-V af te nemen met als doel een betrouwbaar en valide beeld te krijgen van de intelligentie.

Expliciete directe instructie

Na afloop van de cursus beschik je over theoretische kennis van het Expliciete Directe Instructiemodel. Je bent zelf in staat om een goede directe instructie te geven en je bent in staat om onderdelen van dit model toe te passen tijdens je behandelingen.

Dyslexie en hoogbegaafdheid

Na afloop van de training ben je op de hoogte van de achterliggende theorieën rondom hoogbegaafdheid en heeft hierover achtergrondkennis opgedaan aan de hand van literatuur en de training.

Dyslexiebehandeling en de lees- en spellingmethode

Als behandelaar krijg je te maken met verschillende scholen en de wijze waarop zij hun lees- en spellingonderwijs vormgeven. Tijdens deze training maak je kennis met de meest gebruikte lees- en spellingmethoden.

Rekenproblemen en dyscalculie

Na het afronden van deze training ben je op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en dyscalculie.

Leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken

In deze cursus gaan we in op het verschil tussen leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken. Je krijgt inzicht in de verschillende leesstrategieën, leestechnieken en leesmethodieken en de inzet hiervan.