Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie in combinatie met kenmerken van hoogbegaafdheid

  • Niveau: verbredend

Omschrijving en leerdoel(en)

Tijdens deze training krijg je, aan de hand van literatuur en uitleg, inzicht in de achterliggende theorieën rondom hoogbegaafdheid. Hierbij zal jouw voorkennis worden geactiveerd door middel van een voorbereidingsopdracht. Na het afronden van de training ben je in staat een diagnostisch gesprek te voeren met een (vermoedelijk) (hoog)begaafd kind, om zo de onderwijsbehoeften te achterhalen en dit te kunnen implementeren in dyslexie-onderzoek en behandeling. Daarnaast zal je na afloop bekend zijn met de specifieke aandachtspunten van kinderen met dyslexie in combinatie met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Zo kan je de mogelijkheden en valkuilen bij de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep herkennen en op goede wijze inzetten.

De eindtoetsing zal plaatsvinden in de vorm van mondelinge of schriftelijke casuïstiek waarbij het geleerde toegepast is in de praktijk.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bespreken van specifiek (onderscheidende) kenmerken of betekenissen van begrippen als (hoog)begaafdheid, hoogintelligent, talentvol, excellentie, slim en meervoudige intelligentie.
  • Uitleg en samenstelling van de meest voorkomende achterliggende theorieën en modellen rondom hoogbegaafdheid en mindset van kinderen.
  • Consequenties van achterliggende theorieën voor het herkennen en stimuleren van kinderen die (kunnen) functioneren op begaafd niveau en deze kenmerken kunnen vertalen naar observeerbaar gedrag.
  • Het voeren van een diagnostisch gesprek met een (vermoedelijk) hoogbegaafde leerling, om zo de onderwijsbehoeften te achterhalen.
  • Het herkennen van kenmerken van (hoog)begaafdheid en de mogelijkheden en valkuilen van diagnostiek en behandeling bij deze doelgroep.
  • Casuïstiek, interpretatie en handelingsgerichte advisering. 

Kennisniveau na afronding

Na afloop ben je op de hoogte van de bovenstaande achterliggende theorieën rondom hoogbegaafdheid. Dit zijn de modellen van o.a. Gardner, Sternberg, Kuijpers, Heller en Dweck. Ook ben je in staat een diagnostisch gesprek te voeren met een (vermoedelijk) hoogbegaafde leerling, om de onderwijsbehoeften te achterhalen en dit te kunnen implementeren in dyslexie-onderzoek en behandeling. Je leert om responsieve vragen te stellen zonder interpretaties en je oefent met doorvraagtechnieken bij leesdiagnostiek. Daarnaast ken je de specifieke aandachtspunten van kinderen met dyslexie in combinatie met kenmerken van hoogbegaafdheid, om zo de mogelijkheden en valkuilen bij de diagnostiek en behandeling van deze doelgroep te kunnen herkennen en gebruiken.

Toelatingseisen

  • Orthopedagoog, psycholoog of dyslexieprofessional

Accreditatiepunten

K&J/OG herregistratie 8 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 4 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek 4 punten

De accreditatiepunten gelden ook voor het SKJ en NVO.

Data

Locatie: online

Dagdeel 1Woensdag7 december 20229:00 – 13:00
Dagdeel 2Woensdag11 januari 20239:00 – 13:00

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen met 8 lesuren. Let op! Het is van belang dat je minstens 90% van de contacturen aanwezig bent om recht te hebben op het certificaat.

Locatie

De training wordt online verzorgd.

Prijs (incl. materiaal)

€ 345,00

Deelnemers

Maximaal 24 deelnemers.

In-company cursus

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Wil jij deze training volgen? Klik dan op de knop hieronder.