Maak kennis met de Dyslexie Academie

Wil jij nascholing volgen die aansluit bij jouw werk in de dyslexiezorg? De Dyslexie Academie geeft cursussen en trainingen voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de dyslexiezorg of bij een dyslexie-instituut.

De cursussen spelen in op de kennis en vaardigheden van de professionals binnen de dyslexiezorg.  Ze zorgen daarmee voor een verdieping of verbreding van de kennis, kunde en vaardigheden. De cursussen zijn geaccrediteerd bij het NIP/NVO en gelden zodoende voor het SKJ.

Dyslexiezorg valt binnen de jeugdzorg, maar is op sommige vlakken zo eigen dat het om een specifiek scholingsaanbod vraagt. Naast kennis over de (leer)ontwikkeling van kinderen vraagt het ook onderwijskundige kennis en vaardigheden. De nascholing van de Dyslexie Academie zorgt ervoor dat je je als orthopedagoog of psycholoog op beide gebieden verder kunt ontwikkelen.

De Dyslexie Academie biedt de volgende geaccrediteerde cursussen aan:

  • Werken met de WISC-V
  • Dyslexiebehandeling en de lees- en spellingmethodes
  • Dyslexie en hoogbegaafdheid
  • Rekenproblemen en dyscalculie
  • Expliciete directe instructie in de dyslexiebehandeling
  • Leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken

Hiernaast bieden we een cursus aan waarvan de accreditatie in aanvraag is:

  • Leesbegrip