• Niveau: verdiepend

Omschrijving en leerdoel(en)

Als behandelaar krijg je te maken met verschillende scholen en de wijze waarop zij hun lees- en spellingonderwijs vormgeven. Tijdens deze training maak je kennis met de meest gebruikte lees- en spellingmethoden. Je leert de verschillen kennen tussen jouw behandelmethode enerzijds en de lees-en spellingmethode anderzijds. Dankzij deze inhoudelijke kennis ben je beter in staat om elementen uit de behandeling af te stemmen op het kind, het onderwijs en de leerkracht van het kind. Gaat de school mee met enkele elementen uit jouw behandeling? Wat betekent dat voor het lees- en spellingonderwijs in de klas? Of sluit jij aan bij enkele elementen van de school en wat betekent dat voor de behandeling? Je stelt op de school de juiste vragen en gaat in gesprek met de leerkracht. Je weet hoe en welke keuzes er gemaakt worden om de ondersteuningsniveaus 2 en 3 goed vorm te geven. Dit maakt dat je beter in staat bent om keuzes te maken die inhoud van de dyslexiebehandeling en het kind ten goede komt. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Effectieve elementen uit lees en spellingonderwijs
 • Response to intervention
 • Ondersteuningsniveau 2 en 3
 • Aanvankelijke leesmethodes bekeken en besproken
  • (Veilig Leren Lezen & Lijn 3)
 • Voortgezette leesmethodes bekekenen besproken
  • Estafette & Station Zuid
 • Spellingmethodes bekeken en besproken
  • Staal & Taal actief & Taal op maat

Kennisniveau na afronding

Na afloop van de cursus beschik je over theoretische kennis van effectieve elementen uit de lees- en spellingmethodes op de basisscholen. Je bent in staat om beslissingen te nemen om de behandelstof aan te passen of in overleg met de leerkracht of intern begeleider om daar aanpassingen te doen. Je bent beter in staat om een behandeling af te stemmen passend bij de specifieke leerbehoeften van een kind.

Wijze van toetsing

Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de cursisten hun casus aan de medecursisten. De casus wordt beoordeeld door de docenten.

Toelatingseisen

 • Universitair geschoold orthopedagoog of psycholoog in bezit van diagnostiekaantekening en ervaring met het geven van dyslexiebehandeling

Accreditatiepunten

Na het afronden van deze cursus ontvang je:

 • 9 punten K&J/OG herregistratie
 • 9 punten K&J/OG opleiding – behandeling

De accreditatiepunten gelden ook voor het SKJ en NVO.

Data

Geen nieuwe data bekend

Deze cursus bestaat uit 3 dagdelen met 9 contacturen. Let op! Het is van belang dat je 100% van de contacturen aanwezig bent om recht te hebben op het certificaat.

Locatie

Locatie Amersfoort:
Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

Locatie Hengelo:
Prins Bernhardplantsoen 204
7551 HT Hengelo (OV)

Prijs (incl. materiaal)

€ 388,00

Deelnemers

Maximaal 20 deelnemers.

In-company cursus

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Aanmelden is op dit moment helaas niet mogelijk.