• Niveau: inleidend

Omschrijving en leerdoel(en)

Een belangrijk onderdeel van een dyslexiebehandeling is het geven van een goede directe instructie. Een kind zal de instructie goed moeten begrijpen, want hij moet er daarna nog de hele week mee aan de slag. Hoe beter een uitleg en instructie, hoe beter het kind zal weten wat er verwacht wordt, of hoe beter hij het snapt.

Wat is dat nu precies, een directe instructie, en wat wordt er bedoeld met een expliciete directe instructie? In deze cursus leer je het model Expliciete Directe Instructie en de theorie daarachter kennen. Daarmee kun je onderscheiden welke elementen jij zelf kunt gebruiken in de behandeling. In de periode tussen de cursusdagen ga je zelf met de onderdelen aan de slag. Je leert doelen stellen, en een goede instructie ontwerpen en geven. Dankzij het model komt de inzet voor het “leren” steeds meer bij het kind te liggen. Waar in het begin de behandelaar de instructeur en specialist is, kan het kind steeds meer zelf, neemt de inzet van de behandelaar af en die van kind toe.

Onderwerpen

  • EDI-intro: theoretisch kader
  • Samen met kind doelen stellen
  • Instructie
  • Activeren van voorkennis
  • Begeleide inoefening

Kennisniveau na afronding

Na afloop van de cursus beschik je over theoretische kennis van het Expliciete Directe Instructiemodel. Je bent zelf in staat om een goede directe instructie te geven en je bent in staat om onderdelen van dit model toe te passen tijdens je behandelingen. Tot slot krijg je inzicht in het effect van je eigen handelen op het kind en kun je hier snel op reageren.

Wijze van kennisoverdracht

Kennisoverdracht vindt plaats door middel van presentatie en opdrachten tijdens de bijeenkomsten. Er zal gebruik gemaakt worden van verschillende werkvormen, waarbij opgedane kennis wordt vertaald naar praktijk. Verder zal met de opgedane kennis huiswerkopdrachten gemaakt worden. Verder zullen cursisten literatuur lezen ter voorbereiding op de fysieke bijeenkomsten.

Toelatingseisen

  • Orthopedagoog, psycholoog of dyslexieprofessional

Accreditatiepunten

K&J/OG herregistratie 6 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 3 punten

De accreditatiepunten gelden ook voor het SKJ en NVO.

Data

Geen nieuwe data bekend

Locatie

Locatie Amersfoort:
Grote Koppel 14
3813 AA Amersfoort

Prijs (incl. materiaal)

€ 269

Deelnemers

Minimaal 10, maximaal 24 deelnemers.

In-company cursus

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Aanmelden is op dit moment helaas niet mogelijk.