• Niveau: verbredend en verdiepend

Omschrijving en leerdoel(en)

‘Heeft oefenen zin?’ Die vraag stelde Liesbeth Tilanus zich toen ze na haar studie orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht begon met werken als dyslexiebehandelaar. Ze stelde die vraag omdat ‘de hardnekkigheid van het leesprobleem’ een belangrijke voorwaarde is bij het stellen van de diagnose dyslexie. Ondanks extra hulp en oefeningen op school gaat het lees- en/of spellingniveau van kinderen met dyslexie maar weinig vooruit. Sommige kinderen komen in de zorg terecht en krijgen een dyslexiebehandeling. Maar wat gebeurt er eigenlijk tijdens zo’n behandeling en wat is er anders dan de hulp die er op school geboden wordt? Zou het oefenen tijdens een dyslexiebehandeling wel zin hebben en wat zijn de effecten?

Het stellen van onder andere deze vragen heeft geleid tot het opzetten van een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de dyslexiezorg in Nederland. Aan het PhD onderzoek aan de Radboud Universiteit namen 518 (280 kinderen met dyslexie en 238 kinderen zonder dyslexie) deel. De lees- en spellingontwikkeling van deze kinderen is gedurende 1.5 jaar gevolgd. Aan de hand van deze gegevens worden verschillende vragen beantwoord:

  • Wat kenmerkt Nederlandse kinderen met dyslexie?
  • Wat is het effect van de dyslexiebehandeling?
  • Kunnen alle kinderen profiteren van een behandeling?

Nadat er kennis is opgedaan van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, leer je in deze scholing de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken. De verbinding tussen onderwijs, zorg en wetenschap staat centraal in deze cursus ‘Klinische aanpak lezen en spellen: zorg(en) voor onderwijs’.

Kennisniveau na afronding

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van nieuwe wetenschappelijke inzichten rondom lees- en spellingonderwijs en dyslexiezorg, en kun je de koppeling met de praktijk te maken. Je leert dat de verbinding tussen onderwijs en de specialistische dyslexiezorg de belangrijkste aanbeveling uit het proefschrift van Liesbeth is. Je kunt concreet beschrijven hoe dit er in de toekomst uit zou moeten zien binnen zowel onderwijs als zorg, en wat jouw rol als dyslexieprofessional daarbij is. 

Er is bij de afronding van deze cursus sprake van een toetsing. De eindtoetsing zal plaatsvinden in de vorm van een digitaal, open boek tentamen met open en gesloten vragen.

Toelatingseisen

  • Orthopedagoog, psycholoog of dyslexieprofessional

Accreditatiepunten

In aanvraag

Data (wordt nog bekend gemaakt)

Locatie: Elst

Dagdeel 1volgtvolgt
Dagdeel 2volgtvolgt

Wil je een notificatie ontvangen als de data bekend zijn? Klik dan hier

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen met 6 contacturen. Let op! Het is van belang dat je minstens 90% van de contacturen aanwezig bent op recht te hebben op het certificaat.

Prijs (incl. materiaal)

€ 269,00

Deelnemers

Maximaal 24 deelnemers.

In-company cursus

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Wil jij deze training volgen? Omdat er nog geen data bekend zijn, is aanmelden nog niet mogelijk. We kunnen je wel op de hoogte houden; klik daarvoor op de knop hieronder.