• Niveau: inleidend en verdiepend

Omschrijving en leerdoel(en)

In deze cursus gaan we in op het verschil tussen leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken. Je krijgt inzicht in de verschillende leesstrategieën, leestechnieken en leesmethodieken en de inzet hiervan. Gedurende de cursus leer je hoe je kunt bepalen welke inzet het beste aansluit bij welk kind. Daarnaast staan we stil bij de aanvankelijke fase van het leren lezen en het voortgezet lezen. We bespreken welke rol letterkennis en auditieve analyse en synthese hebben bij het eigen maken van leesvaardigheid bij kinderen met en zonder dyslexie.

Je leert manieren om leesvloeiendheid te stimuleren en de voor- en nadelen van structuurrijen, flitsen van woorden en tekstlezen komen aan bod. Tot slot besteden we aandacht aan de pedagogische componenten bij het inzetten van leestechnieken. De geleerde theorie wordt in de tweede bijeenkomst gepresenteerd met een videopresentatie waarin een toepassing van het geleerde zichtbaar is.

Aan het einde van de eerste ochtend wordt de eindopdracht gegeven. In de eindopdracht behandel je een casus en laat je (in een filmpje) zien dat je de theorie aan de praktijk kunt koppelen. Maximaal 5 deelnemers laten tijdens de tweede ochtend hun filmpje zien en door middel van feedback-feed up-feed forward wordt de definitieve casusopdracht gegeven.

Kennisniveau na afronding

Na afloop van de training:

  • Weet jij het verschil tussen leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken;
  • Heb je inzicht in de verschillende leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken en de inzet ervan;
  • Kun jij een gerichte keuze maken welke leestechnieken, leesstrategieën of leesmethodieken je het beste in kan zetten tijdens een behandeling van een kind;
  • Heb je zicht op de aanvankelijke fase van het leren lezen en het voortgezet lezen;
  • Kun jij de deelnemer de leesvloeiendheid bij een kind stimuleren op letter- , woord- en zinsniveau;
  • Heb je zicht op de pedagogische componenten bij het inzetten van leestechnieken.

Toelatingseisen

  • Orthopedagoog, psycholoog of dyslexieprofessional

Accreditatiepunten

K&J/OG herregistratie 8 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 4 punten

De accreditatiepunten gelden ook voor het SKJ en NVO.

Data

Locatie: online

Dagdeel 1Dinsdag10 januari 20239:00 – 13:00
Dagdeel 2Dinsdag31 januari 20239:00 – 13:00

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen met 8 lesuren. Let op! Het is van belang dat je minstens 90% van de uren aanwezig bent om recht te hebben op het certificaat.

Locatie

De training wordt online verzorgd.

Prijs (incl. materiaal)

€ 345,00

Deelnemers

Maximaal 24 deelnemers.

In-company cursus

Deze cursus kan ook in-company verzorgd worden. Wil je meer weten over deze mogelijkheid? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Wil jij deze training volgen? Klik dan op de knop hieronder.