Dyslexiezorg valt binnen de jeugdzorg, maar is op sommige vlakken zo eigen dat het om een specifiek scholingsaanbod vraagt. Naast kennis over de (leer)ontwikkeling van kinderen vraagt het ook onderwijskundige kennis en vaardigheden. De nascholing van de Dyslexie Academie zorgt ervoor dat je je als orthopedagoog of psycholoog op beide gebieden verder kunt ontwikkelen.

Wie zijn wij?

Dyslexie academie

De Dyslexie Academie is een organisatie voor bij- en nascholing, die cursussen aanbiedt waarmee jij als orthopedagoog of psycholoog aan de slag kunt met de verdieping en/of verbreding van jouw kennis en kunde. Onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NVO, NIP en SKJ, wat inhoudt dat je met het volgen van een cursus accreditatiepunten behaalt die je kunt gebruiken voor je herregistratie. Een rode draad in ons cursusaanbod is dat er tijdens de cursus altijd een belangrijke rol is weggelegd voor de laatste wetenschappelijke inzichten. Ook wordt de cursus altijd gegeven door een expert.

De academie is een samenwerkingsverband tussen Marant en Expertis Onderwijsadviseurs. Wij delen de visie dat het belangrijk is om een goede verbinding te hebben tussen zorg en onderwijs. Met deze visie hebben we de Dyslexie Academie in het leven geroepen. Een academie die nascholing aanbiedt waarmee jij je, als orthopedagoog of psycholoog, kunt blijven ontwikkelen in jouw werkgebied.