Boukje Toering

Drs. B.M. Toering is orthopedagoog met expertise op de gebieden dyslexie en lees- en taal ontwikkeling. Ze heeft jarenlang beleid uitgezet voor de organisatie Eduniek, later E-vizier en Opdidakt. Boukje Toering is mede-auteur van de Eduniek-Dyslexiebehandelmethode. Ze was key-note speaker op het nationaal dyslexiecongres 2018 en sinds kort is ze inhoudelijk projectleider van de vakinhoudelijke brede richtlijn dyslexie. Tot slot heeft Boukje ook veelvuldig ervaring met het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.

boukje.toering@expertis.nl

Ebelien Nieman

Drs. E.J. Nieman is psycholoog (voormalig GZ) en onderwijsadviseur en taalleesspecialist. Ebelien heeft ruime ervaring en expertise op het gebied van leesonderwijs en het verbeteren van het aanvankelijk leesonderwijs & taalonderwijs in verschillende projecten op basisscholen. Ze heeft onder andere gewerkt voor de PO-raad, schoolbegeleidingsdienst Eduniek, APS en momenteel Expertis Onderwijsadviseurs.

ebelien.nieman@expertis.nl

Mariska de Keizer

Mariska de Keizer is orthopedagoog-generalist bij Marant Behandelpraktijk. Ze is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele dyslexieproces; van de screening van het dossier van een kind tot het einde van de laatste behandelperiode. Mariska begeleidt dyslexiebehandelaars om de begeleiding van kinderen zo optimaal mogelijk vorm te geven, waarbij de motivatie en het (lees)plezier van de kinderen voorop staat.

Door haar jarenlange ervaring binnen de onderwijspraktijk als leerkracht binnen het reguliere en speciaal basisonderwijs, maar ook als orthopedagoog/leerlingbegeleider vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst, heeft Mariska een brede kennis ontwikkeld rondom het diagnosticeren en behandelen van kinderen met leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, faalangst en ODD. Ze is ook een ervaren trainer en heeft veel workshops verzorgd.

m.dekeizer@marant.nl

Michelle Oosterhoff

Michelle Oosterhoff is orthopedagoog bij Marant. Ze begeleidt kinderen met dyslexie. Daarnaast voert ze onderzoeken uit om dyslexie vast te stellen.

Voor Michelle als orthopedagoog aan de slag ging, werkte ze in het speciaal basisonderwijs. Ook hier begeleidde ze kinderen met lees- en spellingproblemen.

Michelle verzorgt de cursus Klinische aanpak lezen en spellen: zorg(en) voor onderwijs.

m.oosterhoff@marant.nl