Mariska de Keizer

Mariska de Keizer is orthopedagoog-generalist bij Marant Behandelpraktijk. Ze is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gehele dyslexieproces; van de screening van het dossier van een kind tot het einde van de laatste behandelperiode. Mariska begeleidt dyslexiebehandelaars om de begeleiding van kinderen zo optimaal mogelijk vorm te geven, waarbij de motivatie en het (lees)plezier van de kinderen voorop staat.

Door haar jarenlange ervaring binnen de onderwijspraktijk als leerkracht binnen het reguliere en speciaal basisonderwijs, maar ook als orthopedagoog/leerlingbegeleider vanuit de onderwijsbegeleidingsdienst, heeft Mariska een brede kennis ontwikkeld rondom het diagnosticeren en behandelen van kinderen met leer- en gedragsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, autisme, ADHD, faalangst en ODD. Ze is ook een ervaren trainer en heeft veel workshops verzorgd.

Mariska verzorgt de cursussen Werken met de WISC V, Dyslexie en hoogbegaafdheid en Leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken.

m.dekeizer@marant.nl

Nicole Boenders

Nicole Boenders is orthopedagoog en relatiemanager bij Marant. Zij zoekt samen met kinderen, ouders en scholen naar verklaringen en oplossingen voor problemen waar kinderen op school tegenaan lopen. Daarnaast werkt Nicole intensief samen met gemeentes om de zorg voor kinderen in het basisonderwijs zo optimaal mogelijk te borgen.

Nicole verzorgt de cursus Werken met de WISC V.

n.boenders@marant.nl

Liesan Koopman-Vriezekolk

Liesan is orthopedagoog bij Marant. Zij houdt zich bezig met de diagnostiek van dyslexie. Daarnaast ondersteunt zij kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Liesan verzorgt de cursussen Dyslexie en hoogbegaafdheid en Leestechnieken, leesstrategieën en leesmethodieken.

l.koopman@marant.nl